AntenaCentar

Udruga korisnika bežičnih sustava i informatičkih tehnologija Dubrava Wireless osnovana je 21. travnja 2013. godine od strane nekoliko zanesenjaka i ljubitelja tehnike. 

Zalažemo se za razvitak bežičnih informacijskih i komunikacijskih mreža, povezivanje informatičko - orijentiranih pravnih i fizičkih osoba u sredini u kojoj djeluje, popularizacija bežičnih komunikacijskih tehnologija, te promicanje tehničke kulture i kulture korištenja računala i bežičnih tehnologija.

Udruga ima svojstva pravne osobe kao neprofitna udruga građana, koja promiče informatiku, bežične i ethernet mrežne tehnologije, način iskorištavanja novih tehnologija, timski rad te tehničku kulturu. Prvenstveni zadatak udruge Dubrava Wireless je računalno povezivanje stanovnika Općine Dubrava, čemu Općina Dubrava daje punu moralnu i materijalnu potporu kao najveći sponzor. Ako se kasnije pokaže potreba i bude mogućnosti spojit ćemo se i s drugim WiFi mrežama u RH.

 

Frekvencija koju koristimo

Mreža radi na javnoj frekvenciji od 5 ghz i za njeno korištenje se ne plaća nikakva naknada uz poštivanje svih zakonskih propisa vezanih uz njeno korištenje.

 

Kako postati član

Članom Udruge može postati svaka punoljetna osoba, koja je zainteresirana za rad u Udruzi, te koja prihvaća odredbe Statuta i Pravilnika o radu Dubrava Wireless.

Maloljetne osobe koje su zainteresirane za rad u Udruzi ostvaruju svoje pravo članstva uz pismenu suglasnost roditelja ili skrbnika i imaju status nominalnog člana (mogu sudjelovati u radu tijela Udruge, ali bez prava odlučivanja).

Članom Udruge mogu postati i pravne osobe. Članstvo u Udruzi one ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika.

 

Članarina

Za korištenje usluga Mreže plača se članarina koja se troši isključivo za nabavu nove opreme, održavanje i popravak stare, plaćanje električne energije, te korištenje usluga ISP providera.

 

O mreži

Putem Dubrava Wireless bežične mreže članovi mogu razmjenjivati podatke, komunicirati na različite načine, učiti jedni od drugih iako se ne nalaze fizički na istoj lokaciji, pokretati servise koji se njima sviđaju, prenositi glas i slike, igrati igre, razmjenjivati poruke i još puno toga. Mreža već sadrži mnoge servise kao što su Chat, game serveri itd...  

Udruga Dubrava Wireless nije ISP, odnosno internet poslužitelj, već samostalna bežična računalna mreža.