Udruga Dubrava Wireles trenutno ima postavljeno 22 pristupne točke, u daljnjem tekstu (PT), na kojima su smještene Mikrotikove antene koje rade na frekvencijskom području od 5Ghz, a koje su smještene na:

 

 • PT1 Sjedište Udruge, pokriva dio mjesta Dubrava i Zetkana,
 • PT2, PT8, PT9 DVD Dubrava, pokrivaju veći dio mjesta Dubrava i Radničke ulice.
 • PT5 Radulec, pokriva dio sela Markovac,
 • PT6, PT11 DVD Zvekovac, pokrivaju veći dio Zvekovca, Radulca, Paruževca, Zetkana, Graberca, D. Dragičevca i možda jednim dijelom Prnjarovca.
 • PT7, PT22 Koritna, pokrivaju dio Koritne, Ladine i Markovca,
 • PT10 D. Marinkovac, pokriva dio Donjeg i Gornjeg Marinkovca,
 • PT12, PT27 Mostari, pokrivaju mjesto Mostari i dio prema Staroj Marči.
 • PT15 Zetkan, pokrivaa širi krug navedenog mjesta,
 • PT17 Stara Marča, pokriva mjesto Mostari i širi krug istog,
 • PT18 Novaki, pokriva Novake, Dubravu i Vukšinec,
 • PT20 Aeroklub Zvekovec, pokriva Radulec, Paruževac i Zvekovac,
 • PT24 G. Vukšinec, pokriva G. Vukšinac i dio D. Vukšinac,
 • PT28 Stara Marča, pokriva vinograde u Staroj Marči,
 • PT29 Dubrava, pokriva mjesto Markovac,
 • PT31 Dubrava, Radnička ulica, pokriva Radničku, dio Novaka i Kostanja,
 • PT32 Brezje, pokriva dio Dubrave, Brezja, Radulca, Markovca i Zvekovca,
 • PT34 Podlužan, pokriva dio Podlužana i Kostanja,
 • PT36 Žukovec, pokriva Žukovec i dio Dubrave,
 • PT39 Bađinec, pokriva Bađinac, Svinjarec, Kostanj, Graberac i Zetkan,
 • PT42 Prnjarovac, pokriva Prnjarovac, Grabik, Pehardovac, Graberec, Zetkan, Svinjarec i Bađinec.

 Vidi kartu...

 kartaDWiFi 

Reklamni dio

 

 

 Studio4web, web hosting, registracija domena

 

Idi na vrh
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com