Udruga Dubrava Wireles trenutno ima postavljeno 19 pristupnih točaka, u daljnjem tekstu (PT), na kojima su smještene Mikrotikove antene koje rade na frekvencijskom području od 5Ghz, a koje su smještene na:

 • - glavna PT1 smještena je na sjedištu Udruge, te pokriva dio mjesta Dubrava i Zetkana,
 • - PT2 smještena na DVD Dubrava, a koja pokriva veći dio mjesta Dubrava,
 • - PT5 smještena na obiteljskoj kući u mjestu Radulec koja pokriva dio sela Markovac,
 • - PT6 smještena na DVD Zvekovac koja pokriva veći dio Zvekovca, Radulca, Paruževca, Zetkana, Graberec, D. Dragičevca i možda jednim dijelom Prnjarovca.
 • - PT7 smještena na obiteljskoj kući u mjestu Koritna, a pokriva dio Koritne, Ladine i Markovca,
 • - PT8 smještena na DVD Dubrava, a namjenjena pokrivanju terena prema Radničkoj ulici.
 • - PT9 smještena na DVD Dubrava, a koja pokriva veći dio mjesta Dubrava,
 • - PT10 smještena na obiteljskoj kući u mjestu D. Marinkovac, a pokriva dio Donjeg i Gornjeg Marinkovca,
 • - PT11 smještena na DVD Zvekovac koja pokriva dio Zetkana, Graberec, D. Dragičevca i možda jednim dijelom Prnjarovca.
 • - PT12 smještena na Farmi u Mostarima, a pokriva dio prema Staroj Marči,
 • - PT15 smještena na obiteljskoj kući u mjestu Zetkan, a trebali bi pokrivati širi krug navedenog mjesta,
 • - PT17 smještena na obiteljskoj kući u Staroj Marči, namjenjena je pokrivanju mjesta Mostari i šireg kruga istog,
 • - PT18 smještena na obiteljskoj kući u Novakima, pokrivanje Novaka, Dubrave i Vukšinca,
 • - PT20 smještena na objektu Aerokluba u Zvekovcu, pokriva Radulec, Paruževac i Zvekovac,
 • - PT22 smještena na obitesljkoj kući u koritni, pokriva dio prema Markovcu,
 • - PT24 smještena na obiteljskoj kući u G. Vukšincu, pokriva sela Vukšinac,
 • - PT27 smještena u Mostarima na farmi a služi za pokrivanje Mostara,
 • - PT28 smještena na obiteljskoj kući u Staroj Marči te pokriva vinograde,
 • - PT29 smještena u Dubravi na obiteljskoj kući te pokriva mjesto Markovac.

 

Nazivi Pristupnih točaka

PT na koje se možete spojiti, pod uvjetom da ih vidite i da imate dobar signal, a nose slijedeće nazive:

 • - dubrava.wifi_PT1
 • - dubrava.wifi_PT2
 • - dubrava.wifi_PT5
 • - dubrava.wifi_PT6
 • - dubrava.wifi_PT7
 • - dubrava.wifi_PT8
 • - dubrava.wifi_PT9
 • - dubrava.wifi_PT10
 • - dubrava.wifi_PT11
 • - dubrava.wifi_PT12
 • - dubrava.wifi_PT15
 • - dubrava.wifi_PT17
 • - dubrava.wifi_PT18
 • - dubrava.wifi_PT20
 • - dubrava.wifi_PT22
 • - dubrava.wifi_PT24
 • - dubrava.wifi_PT27
 • - dubrava.wifi_PT28
 • - dubrava.wifi_PT29

Primjećujete da neke brojčane oznake PT nedostaju u popisu, to je iz razloga što se određene PT koriste isključivo za link između dviju udaljenih PT, te se na takvu točku ne spaja korisnik, bez obzira ako ju vidi.

Pogledajte na karti razmještaj pristupnih točaka.

Vidi kartu...

 

 

 

 

WhatsHelp Chat Button

Reklamni dio

 

 

 Studio4web, web hosting, registracija domena

 

Idi na vrh
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com