Članovi Udruge Dubrava WiFi dana 27.09.2015. godine, postavili su novu pristupnu točku u mjestu Zetkan, te se je tako mreža Udruge proširila za još jednu PT, a koja će Udruzi donijeti i nove članove.