Udruga je krajem mjeseca rujna postavili pristupnu točku u mjestu Novaki, a koja je namijenjena pokrivanju sela Žukovac, Kunđevac i Vukšinac. Pristupna točka nosi naziv dubrava.wifi_PT18.