Pozivam sve članove udruge da se pridruže Izbornoj Skupštini Udruge Dubrava WiFi, koja će se održati dana 22.04.2017. god., u 19.00 sati, u prostorijama društvenog doma Radulec.

Hvala.