ZAPISNIK

o radu i odlukama skupštine

 

udruge korisnika bežičnih sustava i informatičkih tehnologija Dubrava Wireless, započete 19. srpnja 2020. god. u Dubravi, Trg Slobode 3, s početkom u 18,00 sati.

Izborna Skupština je počela sa 47 minutnim kašnjenjem jer nije bila prisutna natpolovična većina svih članova Skupštine s pravom glasa, te se prema čl. 21. toč. 5 Statuta Udruge čeka 30 minuta, a nakon čega Skupština može odlučivati samo s nazočnim članovima skupštine koji imaju pravo glasa.

Dalibor Đurić, predsjednik Udruge DubravaWiFi, otvorio je Skupštinu, pozdravio prisutne članove (22 člana od ukupno 125 članova), i zahvalio im se na dolasku.

Predložen je i jednoglasno usvojen sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Otvaranje skupštine i uvodna riječ Predsjednika udruge,
  2. Usvajanje dnevnog reda,
  3. Imenovanje zapisničara,
  4. Rezime rada Udruge u 2019. god.,
  5. Plan rada za 2020. god.
  6. Financijsko izviješće,
  7. Odluka o visini članarine za razdoblje 2020./2021. god.
  8. Izbor članova Upravnog odbora za mandat u 2020. god.,
  9. Odluka o isključenju članova iz udruge,
  10. Razno.

Ad 3.)

Sunčica Đurić, jednoglasno je izabrana za zapisnačara Skupštine, a po obavljenoj verifikaciji obavijestila je prisutne da je na Izbornoj Skupštini prisutao 22 člana od ukupno 125 članova Udruge.

Ad 4.)

Miroslav Manić, pročitao je Rezime rada Udruge za 2019. godinu, a nakon čega ga je Skupština jednoglasno prihvatila.

Ad. 5)

Damir Melnjak, pročitao je Plan rada za 2020. godinu, te je od strane Skupštine jednoglasno prihvaćen.

Ad 6.)

Predsjednik Udruge pročitao je financijsko izviješće za 2019. godinu koje je od stane Skupštine jednoglasno prihvaćeno.

Ad 7.)

Od stane predsjednika udruge pročitana je Odluka o visini članarine za razdoblje 2020./2021. godinu, a koja je od stane Skupštine jednoglasno prihvaćena.

Ad 8.)

Za članove Upravnog odbora za mandat u 2020/2021. godini, predloženi su Miroslav Manić i Damir Melnjak, a mandat predloženih članova je od strane Skupštine jednoglasno prihvačen.

Ad 9.)

Miroslav Manić pročitao je Odluku o isključenju iz udruge Dragice Imširović i Jamesa Wardell, a nakon glasovanja Odluka je jednoglasno prihvaćena.

Ad 10.)

Pod točkom razno nije bilo prijedloga.

Završeno sa radom u 20,10 sati.