Dubrava Wireless

je Udruga korisnika bežičnih sustava i informatičkih tehnologija, osnovana je 21. travnja 2013. godine od strane nekoliko zanesenjaka i ljubitelja tehnike. 
Zalažemo se za razvitak bežičnih informacijskih i komunikacijskih mreža, povezivanje informatičko - orijentiranih pravnih i fizičkih osoba u sredini u kojoj djeluje, popularizacija bežičnih komunikacijskih tehnologija, te promicanje tehničke kulture i kulture korištenja računala i bežičnih tehnologija.
Udruga ima svojstva pravne osobe kao neprofitna udruga građana, koja promiče informatiku, bežične i ethernet mrežne tehnologije, način iskorištavanja novih tehnologija, timski rad te tehničku kulturu. 
Prvenstveni zadatak udruge Dubrava Wireless je računalno povezivanje stanovnika Općine Dubrava, čemu Općina Dubrava daje punu moralnu i materijalnu potporu kao najveći sponzor. 
Ako se kasnije pokaže potreba i bude mogućnosti spojit ćemo se i s drugim WiFi mrežama u RH.

Općina Dubrava